ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಷ್ಮೆ,...
Youth groups are organizations or associations that are specifically created for young people to come...
JLG handling session at Kolar district today with the Bank representatives/ VKF District Nodal Representative...
Vijayapur district Vijayapur taluk panchyath programme completed by VKF District Nodal representative Sri Mahadev Ambli...
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆ ಎಲ್ ಜಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ Sveep, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗೆ...
ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾoಗಣದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಹುಣಸಗಿ ಶಹಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ sysvjlg ಗುಂಪಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ BC ಸಖಿಯರ ಕಾರ್ಯಗಾರ...
Personality development ; Project Selection and JLG DPR handling session at the ZILLA parishad auditorium...